Pediatrische kinesitherapie

Pediatrische kinesitherapie is de tak van de kinesitherapie die zich specifiek richt op baby’s, kinderen en jongeren. Hierbij begeleidt en optimaliseert de therapeut de (psycho)motorische ontwikkeling van het kind, zodat het kind zo optimaal mogelijk in zijn of haar leefwereld kan functioneren. Dit vraagt uiteraard een nauwe betrokkenheid met de ouders en school maar ook met andere hulpverleners zoals onze logopedisten, pediaters, kinderneurologen, diëtisten etc.

Binnen onze praktijk kunnen we jou helpen met het volgende aanbod:

Psychomotoriek

De psychomotoriek gaat uit van de interactie tussen de psyche (geest) en de motoriek (het bewegen). Door te bewegen leert een kind het eigen lichaam en de omgeving (ver)kennen, ontwikkelt het allerlei motorische vaardigheden en komt het tot nieuwe inzichten. Het tijdig doorlopen van de motorische ontwikkelingsmijlpalen en het opdoen van voldoende bewegingservaring zijn dus cruciaal voor de verdere ontwikkeling van complexe motorische taken (“Wat kan ik?”), maar ook voor cognitieve (“Wat ken ik?”) en emotionele (“Wat wil of voel ik?”) processen.

Kinderen met een vertraagde motorische ontwikkeling of ontwikkelingsstoornissen (zoals DCD, ADHD, ASS) kunnen bijgevolg moeilijkheden ervaren op motorisch vlak (fijne- en grote motoriek, schrijfmotoriek, coördinatie, evenwicht), maar ook vlak van leermogelijkheden (geheugen, aandacht en concentratie) en zelfbeeld.

Psychomotorische therapie richt zich dus op de ontwikkeling van het kind in zijn geheel door samen te werken op vaardigheden zoals:

contacteer ons via 0472/ 03.16.96 of via het contactformulier.

Tarieven kan u raadplegen op het prikbord in de praktijk. Therapieën gaan door op de praktijk, op school of tijdens een huisbezoek. Voor sessies die niet in de praktijk plaatsvinden, wordt een kilometervergoeding aangerekend.


Noémi Coppers

Tine Vermeerbergen