2hands4kids typen

2hands4kids is een vernieuwde en didactische typemethode, speciaal ontwikkeld om kinderen met én zonder leermoeilijkheden en/of fijnmotorische problemen zoals ASS, DCD, dyslexie, dyspraxie, AD(H)D,. vlot te leren typen.

In kleine groepjes (2 tot 4) of individueel worden in 10 lessen van een uur op een speelse manier de letters van het toetsenbord aangeleerd. Aan elke letter wordt een symbool, plaatsbepaling, kleur en versje of verhaaltje gekoppeld om zo alle leerkanalen van het kind aan te spreken. De nadruk van deze cursus ligt niet op het typetempo, maar op het motorisch leren en typen zonder naar de vingers te kijken. Zo kan het typen aangeleerd en geautomatiseerd worden, zonder die vervelende tijdsdruk. Naast de cursus verwachten we dat het kind thuis zelfstandig 10-15 minuten per dag verder oefent, aan de hand van huistaakjes die na elke les worden meegegeven. Na de lessenreeks van 10 sessies zouden alle letters en leestekens gekend moeten zijn en kan het kind deze gebruiken.

Deze typemethode maakt geen gebruik van online software, maar van oefeningen in een individueel oefenboekje.
De groepslessen zijn voor alle kinderen vanaf het 3de leerjaar. Het is aangeraden een eigen laptop mee te brengen (om de transfer van de typeles naar het dagelijks gebruik te vergemakkelijken) alsook een mapje voor de cursusbladen en een pennenzak met kleurpotloden.

Voor een afspraak of meer informatie, contacteer ons via 0472/ 03.16.96 of via het contactformulier > Kinesitherapie.

Tarieven kan u raadplegen op het prikbord in de praktijk. Therapieën gaan door op de praktijk, op school of tijdens een huisbezoek. Voor sessies die niet in de praktijk plaatsvinden, wordt een kilometervergoeding aangerekend.