Groepspraktijk Vos logo

Groepspraktijk Vos

Psychomotoriek

Psychomotoriek is een deeltak van de kinesitherapie die zich richt op de ontwikkeling van een kind in zijn geheel. Het is het samengaan van de psyche ( het denken) en de motoriek ( het handelen).  Door spelenderwijs te bewegen en handelen, leren kinderen.

Het doel van psychomotorische behandeling is om kinderen op een speelse manier en a.d.h.v. bewegingsopdrachten hun basisvaardigheden ( fijnmotorische vaardigheden, grootmotorische vaardigheden, lateralisatie, ruimtelijk-visuele vaardigheden..) te stimuleren die ze nodigen hebben voor het lezen, schrijven, rekenen.
Naast deze motorische vaardigheden richt de psychomotorische begeleiding zich ook op sociale en cognitieve problemen. Door eveneens een goede communicatie op te bouwen met de ouders en de leerkrachten, kan er op een efficiënte manier gewerkt worden aan de moeilijkheden van het kind.

Voor een afspraak kan u mij contacteren via mail ( ) of GSM (0496 / 333 265)